top of page

Добре дошли в

Магията на езиците

Какво е  лингвистика?

За нас

Състезания и олимпиади

Какво е лингвистика?

Езикознанието (или още лингвистиката) е наука, изучаваща естествените езици. Тя обхваща няколко подобласти, най-общо разделяни на изследване на структурата на езика (граматика) и на смисъла на езиковите единици (семантика и прагматика).

 

В езикови цели проучване, описание и обяснение на език, разбираем като автономна система от знаци . Като такава, това е наука, която може да изучава езика в общ смисъл, съсредоточена върху неговата същност и насоките, които го управляват, или по определен начин, ориентирана към изучаването на конкретни езици. По същия начин лингвистиката разглежда аспекти, свързани с развитието на езика и неговата вътрешна структура, наред с други неща.

Screenshot (36).png
Какво е лингвистиката?

За нас

Целта на клуба е да популяризира лингвистиката сред учениците в Бургас и  да им покаже, че не са нужни безброй назубрени формули, за да успееш, а че само с логическо мислене това също е възможно. Всичко се крие в нас и в нашия усет (и разбира се понякога в нашия късмет).

По време на занятията запознаваме учениците с подхода към различните типове задачи, както и полезна и интересна информация за различни езици. Подготвяме ги за състезания чрез решаване на състезателни задачи и водене на дискусии и работа в екип за отборните състезания.

Учениците, които ще могат да вземат участие, трябва да бъдат от 8 до 12 клас.

Занятията ще се провеждат в сградата на  ППМГ „Акад. Никола Обрешков“.

За записване, моля попълнете анкетата: https://docs.google.com/forms/d/11u1CQS9iHr2McP5ijjbDsI1fqluM3gF4AfWX2XeOTrk/edit

За нас

Състезания и олимпиади

  • Национална олимпиада по лингвистика

  • Национално състезание по лингвистика

  • Международна олимпиада по лингвистика

  • Традиционна олимпиада по лингвистика

  • Отборно състезание „Отвори вратата“

  • NACLO

  • CS50x Puzzle Day

  • и други национални и международни състезания

lang (2).png
Състезания и олимпиади
bottom of page